Klasser

Informasjon og regler

Oversikt påmeldte lag
Sjekk denne denne lenken for å se at dine påmeldinger er korrekt.

U11 er under Haugaland Open er mix-klasse for både gutter og jenter. Dette er første klasseinndeling etter minirunder og spilles på 2/3 banestørrelse i forhold til seniorklassen. En del spillere i denne klassen detter inn under barneidrettsbestemmelsene og derfor spilles denne klassen uten resultatføring. Mestring og mye ballkontakt for alle er hovedfokus i det første steget inn mot stor bane.
Banen

Det spilles på 2/3 bane (32x18 meter) og banen omsluttes av et vant med høyde 50 cm. Det anbefales og ha minst 2 fulle rekker, da innebandy er intensivt og bytter foretas løpende gjennom hele kampen.


Frislag

Liggende spill
Å kaste kølla
Ta i mot og slå ballen over knehøyde
Spill med hånd og hode
Opphold i målgården (kun tillatt for målvakten)
Slag på kølle og løfting av køllen


Les alt om klassen Ungdom 11 i eget vindu

U13 er under Haugaland Open er mix-klasse med både gutter og jenter. Klassen følger standard innebandyreglement, men vi har noen lokale tilpasninger siden kamptidene er litt kortere. Dette for å unngå uthaling av tid.
Banen

Det spilles på 2/3 bane (32x18 meter) og banen omsluttes av et vant med høyde 50 cm. Det anbefales og ha minst 2 fulle rekker, da innebandy er intensivt og bytter foretas løpende gjennom hele kampen.


Frislag

Liggende spill
Å kaste kølla
Ta i mot og slå ballen over knehøyde
Spill med hånd og hode
Opphold i målgården (kun tillatt for målvakten)
Slag på kølle og løfting av køllen
Uthaling av tid


Les alt om klassen Ungdom 13 i eget vindu

U15 er under Haugaland Open en mix-klasse for både gutter og jenter. Klassen følger standard innebandyreglement, men vi har noen lokale tilpasninger siden kamptidene er litt kortere. Dette for å unngå uthaling av tid.
Banen

Det spilles på 2/3 bane (32x18 meter) og banen omsluttes av et vant med høyde 50 cm. Det anbefales og ha minst 2 fulle rekker, da innebandy er intensivt og bytter foretas løpende gjennom hele kampen.


Frislag

Liggende spill
Å kaste kølla
Ta i mot og slå ballen over knehøyde
Spill med hånd og hode
Opphold i målgården (kun tillatt for målvakten)
Slag på kølle og løfting av køllen
Uthaling av tid


Les alt om klassen Ungdom 15 i eget vindu

Super-innebandy er innebandy for mennesker med spesielle behov. Karmøy IBK er Norges stjernelag med gull i Special Olympics. Idrettsglede står i høysete når lag møtes til kamp i denne klassen.
Banen

Det spilles på 1/3 bane (20x(12-15) meter) og banen omsluttes av et vant med høyde 50 cm. Foran målvakten skal det merkes av en målgård som går 75 cm ut fra mållinjen og 50 cm ut fra hver av stolpene. Det anbefales å ha 3-4 innbyttere. Byttene gjøres løpende og alle skal ha lik spilletid som mulig. Spillet starter med duell på midten.


Frislag

Liggende spill
Å kaste kølla
Ta i mot og slå ballen over knehøyde
Spill med hånd og hode
Opphold i målgården
Slag på kølle og løfting av køllen


Les alt om klassen Super-innebandy i eget vindu

Minirundeklasse for jenter 1.-3. klasse.
Banen

Det spilles på 1/3 bane (20x(12-15) meter) og banen omsluttes av et vant med høyde 50 cm. Foran målvakten skal det merkes av en målgård som går 75 cm ut fra mållinjen og 50 cm ut fra hver av stolpene. Det anbefales å ha 3-4 innbyttere. Byttene gjøres løpende og alle skal ha lik spilletid som mulig. Spillet starter med duell på midten.


Frislag

Liggende spill
Å kaste kølla
Ta i mot og slå ballen over knehøyde
Spill med hånd og hode
Opphold i målgården
Slag på kølle og løfting av køllen


Les alt om klassen Minirunde Jenter Micro (1.-3. klasse) i eget vindu

Minirunde for Gutter Micro og Mini. På Haugaland Open er disse to klassene slått sammen.
Banen

Det spilles på 1/3 bane (20x(12-15) meter) og banen omsluttes av et vant med høyde 50 cm. Foran målvakten skal det merkes av en målgård som går 75 cm ut fra mållinjen og 50 cm ut fra hver av stolpene. Det anbefales å ha 3-4 innbyttere. Byttene gjøres løpende og alle skal ha lik spilletid som mulig. Spillet starter med duell på midten.


Frislag

Liggende spill Å kaste kølla Ta i mot og slå ballen over knehøyde Spill med hånd og hode Opphold i målgården Slag på kølle og løfting av køllen


Les alt om klassen Minirunde Gutter Micro/Mini (2.-5. klasse) i eget vindu

Våre

Samarbeidspartnere